CHIẾN LƯỢT GIAO DỊCH

VĂN HÓA GIẢI TRÍ

5 thành phố an toàn nhất để sống trên thế giới

Tại nhiều nơi trên thế giới, đối với mọi người, có lẽ việc bỏ ví tiền hoặc laptop ở tiệm cà phê là điều không nên, nhưng đối với những ai sống ở nơi an toàn nhất trên thế giới thì điều này là chuyện bình thường, không cần đắn đo.

Xem thêm