Home / Đầu tư

Đầu tư

Sức ép nào đối với tăng trưởng kinh tế cuối năm?

Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) đánh giá, dù đầu năm 2018, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt kết quả ngoạn mục nhưng nửa cuối năm 2018, động lực kinh tế giảm dần.

Xem thêm